Al utilizar Celtiberia.net, asumes, por tu honor, no hacer uso de las informaciones aquí publicadas para destruir, expoliar ni realizar actividades ilegales relacionadas con el patrimonio, en ninguno de los lugares aquí detallados.

A CORUñA Carral (Coruña)
07 de abr. 2008
Clasificación: Castro
Información mantenida por: giannini
Mostrada 15.304 veces.


Ir a los comentarios

Castro das Travesas

En varios hilos nos hemos referido al castro das Travesas, en el concello de Carral, que ha sido objeto de una intervención que lo ha limpiado de maleza y abierto varias catas. Al parecer no será la última.

Dejo varias imágenes, que si bien no revelan estructuras habitacionales, sí dan idea de su extensión y de las partes en las que se ha intervenido.

Castro das travesas

Un corte en la muralla

Catro das travesas

Desde otra punto de vista

Castro das travesas

Otra perspectiva general

Castro das travesas

Una cata

Castro das travesas

Cómo llegar y horarios

Se toma la N-550 de La Coruña a Tui, y partiendo de la primera ciudad, al llegar al Mesón do Vento (sirve de referencia la antena del centro emisor del NO de RNE) se aparta hacia la izquierda tomando la carretera que lleva a Betanzos. Tras haber circulado dos kilómetros, aparece una subestación eléctrica, y todo se reduce a tomar un camino que a la izquierda la separa del propio castro.


El poblamiento fue geoposicionado por giannini.


No hay imágenes relacionadas.

Volver arriba

Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


 1. #1 giannini 08 de abr. 2008

  Bueno, me parece una opinión. No es cuestión de hacerse el sordo, per, es un problema de convicción. Ya comentamos en más de una ocasión que los textos que conocemos hoy, pueden arrastrar errores de los sucesivos procesos de copia -y de eso no salgo y te recuerdo cómo caí como un pánfilo con unos documentos que aludían a La Coruña en el siglo XII, documentos que se conservan copiados en la colección Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia. Si Luis Salazar y Castro se equivocaba al copiar, no sé porque no se van a poder equivocar los sucesivos copistas del IA.

  Pero para decirlo todo, me parecen mucho más convincentes o llamativos, esos lares viales das Encrobas. Incluso me llama la atención la existencia de un castillo en As Encrobas, en o Coto de Guichar, cuyos cimientos exploró D. Ángel del Castillo, fortaleza que perteneció al arzobispo de Santiago según López Ferreiro -si no me falla la memoria- y es de suponer que sería destruido por los Irmandiños; y supongo también que ese castillo vigilaría una ruta. Es  igualmente cierto que As Encrobas tiene la advocación de San Román, y quiero recordar que jeromor nos contó que los San Román podrían relacionarse con "sub roman". En fin, que nadie pone en duda que por As  Encrobas pasaba una calzada -principal o secundaria-, pero no olvides que junto al aeropuerto de Alvedro, en el lugar da Hermida (Culleredo), se encontró una tumba romana al borde de un viejo camino. Tu crees que la vía iba das Encrobas hacia As Travesas. No sé porque no puede ir das Encrobas al lugar da Hermida, pasando por el Xalo, valle de Veiga en Culleredo (antes "valle de Faro Bregancio") ¿Por qué no pensar que cuando llegaron las incursiones vikingas, los pobladores de Brigantium huyeron de la costa empleando la vía XX para alejarse hacia el interior? Porque si esto fuese así, la vía XX podría ir das Encrobas a Culleredo. Me alegra verte de nuevo.

 2. #2 giannini 12 de abr. 2008

  jfca, ou sexa que en todas as catas hai estruturas, e nas fotos, segundo ti parciais, non se ven porque non son boas... Á vista están as estruturas, tan á vista como o do suposto Xalo ou a suposta Cidadela. Alguén dixo hoxe no X-presate que para convencer á xente, nos nosos tempos non abonda con afirmar ou escudarse nun criterio de autoridade, senón que vivimos nunha sociedade por fortuna descreída na que hai que demostralo todo. Continuará...


  Non vou entrar en polémicas con PenaFurada porque todos temos a nosa ética, e eu non polemizo con que coñezo, aínda que sexa de vista, de certos ámbitos. Tan so me permito lembrar que os tribunais de honra ou de honorabilidade, están prohibidos pola Constitución, que son propios de estados ditatoriais, decimnónicos; home, até o Casino da Coruna eliminou as bolas negras para admitir aos socios. Nun estado democrático os límites ao que é honorábel ou non, ponnos a lexislación, e polo que a min respeita -magoa que estea fora de casa e cunha conexión da pataca e non poida citar con precisión- lembro aquelo que di o CP de que ningué pode prohibir o que non está prohibido pola lei; lembro asemade que a lei de propiedade intelectual está para ser cumplida, e que ninguén pode irrogarse propiedades intelectuais alleas as que lle outorga dita lei; que visitei algún que outro xacemento, totalmente excavado ou en fase de excavación, e recentemente insertei unhas cantas fotos de Dombate ou da Cidá de Borneiro, e en ningún dos casos ninguén se "rebotou" por que fixera tal cousa. Mañán mesmo teño idea de visitar un campamento romano na provincia de Zamora, tomarei imaxes e supoño que as subirei a un poboamento, poderá suscitarse un debate se chega o caso, e supoño que non virá ningué a pedirme contas do motivo polo que fago tal cousa de xeito "espontaneo" -que sen ánimo de ofender, ten o seu aquel e a súa coña :-)


  Polo demais, aclaro que non desprezo o traballo de ninguén -do que me beneficiei no  feito nuns muiños ou nunha capela; o meu interese nese castro estriba tan so en que se me anuncia por parte de jfca e outros contertulios, que co atopado alí, Brigantium xa non está na Coruña, senón en Ciadella, ou en Betanzos, ou en Bergondo, ou en calquera sitio que non sexa a Cruña. Se resulta que vou alí a ver os achádegos, que con verbas más ou menos precisas, preséntanse como grandilocuentes, que si alí está a mansio Atricondo, etcétera, e resulta que vou, e non atopo nada do dito; se resulta que amoso unhas imaxes, e se me di que en todas fíxose diana encol das estructuras, e ninguén ve estruturas romanas... En resumo, critico o comunicado, as espectativas abertas, e insisto, espero que as vindeiras intervencións sexan mais frutiferas. Por suposto, non rectifico o que está á vista de todos, pero se veño en coñecimento de que non vin duas catas, por suposto, como sempre fago, rectificarei. Por agora, non.

 3. #3 elpater 12 de abr. 2008

  Xa me enterei de que levaron Brigantium a Ciadella. Pero ¿sabe se levaron Coruña a Teixeiro? É para saber ónde teño que buscar se non atopo a miña casa.

 4. #4 PenaFurada 12 de abr. 2008

  Giannini:

  1.- A dirección da escavación non entra nas discusións toponímicas, nen lle interesa especulacións sobre Atricondos e outros (Cidadella, Brigantium etc.).

  2.- Non espalle as súas polémicas con Jfca a outros ámbitos. Ainda que Jfca devería absterse e deixar de citar esta intervención, posto que non está autorizado.

  3.- Ser diletante sobre questións históricas pode ser moi lindo; especular sobre toponímia incluso moi barato. Mais para falar sobre certos temas hai que ser mais rigoroso, formado e prudente: vosté descoñece tanto os obxectivos xerais da intervención (que é unha posta en valor xeral do castro) como os resultados da campaña de 2007. Vosté ten evidentes carencias de formación: non foi capaz de aperceber as estruturas indíxenas (ten que ler un pouco mais e especular menos!), nen as romanas posto que non se orienta no castro (sendo monumental e evidente).

  4.- Farta a súa verborrea administrativa (no diccionario: abundancia de palabras con poucas ideas).

  5.- Se quixer dados fidedignos póñase en contacto coa dirección da intervención e contraste as hispóteses que estime.

 5. #5 giannini 12 de abr. 2008

  Ben, vou facer excepción con PenaFurada. Nesta tertulia, farei os comentarios que teña a ben mentres os administradores do portal permítanmo, respetando a lexislación vixente, e insisto, o que está á vista de todos, é público. Eu non tería maior interese no castro das Travesas se non sacara o tema jfca, se non magnificara os achádegos -que espero sexan tan importantes como el ponderou- pero o certo é que as fotos están á vista de todos, e Brigantium, segue na Coruña, por agora.


  Non pretenderá vostede amolarme nunha tertulia de "diletantes", de interesados polos temas que se tratan neste portal, amosando carencias de formación, descoñecimentos -que por suposto hainos- porque un coñécese moi ben, os complexo e obsesións son propios de cada quen, e non todos temos os mesmos; e un cre saber distinguir quen é fiable e quen quere venderlle unha "amoto"; vivimos nun país no que calquera pode expresar as súas opinións de xeito público, tanto que é un dereito constitucional. Repito o que dicía Martínez Salazar:


  "bendigamos nuestros tiempos en que, si bien con ciertas restricciones en algunos países, puede cualquier ciudadano emitir libremente sus ideas en la tribuna y en la cátedra, en el periódico y en el libro, en la seguridad de que si aquellas fueren racionales y útiles, serán recibidas con benevolencia y aplauso por la opinión pública, y, de no serlo, este juez supremo creará el vacio del silencio a su alrededor, las podrá la corona del ridículo o las condenará a eterno baldón; castigo seguro e inmediato que aplica el buen sentido a los necios, a los locos o a los malvados".


   


  Martínez Salazar, Andrés: El cerco de La Coruña en 1589 y Mayor Fernández Pita. La Coruña : ed. Andrés Martínez, 1889, pp. 10-11.  E non debín dicir algo tan insensato, malia ás carencias, cando xurdiron nervios porque un "aficionadillo" tomase fotos dun xacemento -cousa que fixen sin que xurdiran, tanto en Ciadella, Dombate, a Cidá de Borneiro, etc-, cando jfca tivo que pedir reforzos visto o que era evidente, porque se de carencias falamos, nin é Xalo, nin é Cidadela. Como dixo Machado e alguén repetiu neste portal, la verdad es la verdad, dígalo Agamenón, o su porquero. Como dicía onte Llug no X-presate, nos nosos tempos non abonda con dicir que algo é así "porque o digo eu", que o nivel cultural da sociedade subiu e o que se di debe demostrarse, calar e demostralo ao seu debido tempo, ou aguantar o chaparrón porque alguén abriu a boca de mais e quixo vender "amotos".


  Hai tempo que non vou ao Patachim, pero se paso por alí e está vostede, identificareime.


  PD: hai cambio de plans. Non toca Rosino de Vidriales, toca Ávila.

 6. Hay 5 comentarios.
  1

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.